مهرکام| انجمن علمی کامپیوتر مهرآستان

انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه مهرآستان

جهت عضویت و همکاری در انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر مهرآستان از طریق فرم عضویت ثبت نام کنید
خانه / کارشناسی ارشد / پایگاه داده پیشرفته / اسلایدهای پایگاه داده پیشرفته – خانم دکتر احمدی

اسلایدهای پایگاه داده پیشرفته – خانم دکتر احمدی

اسلایدهای درس پایگاه داه های پیشرفته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر خانم دکتر فاطمه احمدی رو می تونید در ادامه دانلود کنید:

  • زبان اسلایدها: انگلیسی
  • سطح و نوع اسلایدها: تخصصی، ساده و روان

Database

ردیففصلنام فصلدریافت
1اولPhysical Data دریافت
2دومDISTRIBUTED DATABASESدریافت
3سومObject Databaseدریافت
4پنجمIndexingدریافت
5ششمTransactionsدریافت
6هفتمServiceabilityدریافت
7هشتمConcurrency Control-1دریافت
8نهمConcurrency Control-2دریافت
9دهمRecoveryدریافت
10دوازدهمSecurityدریافت